Tarnobrzeski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

Tarnobrzeski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej

21 grudnia 2023 Aktualności 0

 

Miło nam jest Państwa poinformować, iż w dniu 20.12.2023 r. Zarząd Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. miał przyjemność podpisać umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie na dofinansowanie projektu „Tarnobrzeski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”.

Partnerem projektu jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL”.

Przedsięwzięcie będzie wdrażane w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2029 r. ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 Działanie 7.16 Ekonomia społeczna.

Tarnobrzeski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej będzie oferował wsparcie: animacyjne, szkoleniowe, doradcze, inkubacyjne, finansowe i biznesowe będące odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i bariery.

Projekt realizujemy, aby wzmocnić sektor ekonomii społecznej na obszarze 6 powiatów: dębickiego, strzyżowskiego, ropczycko – sędziszowskiego, mieleckiego, tarnobrzeskiego i m. Tarnobrzeg.

Z oferowanego wsparcia mogą skorzystać osoby fizyczne, podmioty ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa społeczne, jednostki samorządu terytorialnego z województwa podkarpackiego zainteresowane działalnością w sektorze ekonomii społecznej lub wspieraniem rozwoju tego obszaru.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu : 26 441 591,00 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 22 475 352,35 zł