REKRUTACJA DO PROJEKTU „Wsparcie przedsiębiorczości na terenie MOF Tarnobrzeg”

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

REKRUTACJA DO PROJEKTU „Wsparcie przedsiębiorczości na terenie MOF Tarnobrzeg”

20 lipca 2021 Aktualności 0

REKRUTACJA DO PROJEKTU

„Wsparcie przedsiębiorczości na terenie MOF Tarnobrzeg”

30 lipiec 2021 r. – 17 sierpnia 2021 r.

 

Tarnobrzeska  Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  informuje o rozpoczęciu rekrutacji do projektu „Wsparcie przedsiębiorczości na terenie MOF Tarnobrzeg” współfinansowanego w ramach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

Rekrutacja trwać będzie

od dnia 30 lipca 2021 r. do dnia 17 sierpnia 2021 r.

 

Dokumenty Rekrutacyjne można złożyć:

  • osobiście w Biurze Projektu w Tarnobrzegu ul. Marii Dąbrowskiej 15 pok. 210
    od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.30,
  • lub przesłać pocztą/kurierem za potwierdzeniem odbioru na adres Biura Projektu,
    tj.: Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Marii Dąbrowskiej 15,
    39-400 Tarnobrzeg.

Wszelkie informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie projektu:   http://moftarnobrzeg.pl/

Prosimy o zapoznanie się z zamieszczoną w zakładce DO POBRANIA dokumentacją projektu.