Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie zaprasza do udziału w ósmej edycji konkursu „Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej”

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie zaprasza do udziału w ósmej edycji konkursu „Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej”

25 sierpnia 2023 Aktualności 0
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie zaprasza do udziału w ósmej edycji konkursu „Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej” 🔝.
Konkurs skierowany jest do podmiotów ekonomii społecznej oraz jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa podkarpackiego.
Inicjatorem i organizatorem Konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. Celem Konkursu jest promocja oraz upowszechnianie ekonomii społecznej, a także wsparcie i rozwój podkarpackich podmiotów ekonomii społecznej.
👉 Konkurs prowadzony jest w dwóch kategoriach:
➡️ Kategoria I. „Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej”
Zgłaszane w tej kategorii mogą być podmioty ekonomii społecznej zarejestrowane w województwie podkarpackim, prowadzące działalność od co najmniej 24 miesięcy (liczone do dnia składania aplikacji w Konkursie).
➡️ Kategoria II. „Samorząd przyjazny ekonomii społecznej”
Zgłaszane w tej kategorii mogą być gminy i powiaty z województwa podkarpackiego wspierające rozwój i upowszechnianie ekonomii społecznej w województwie podkarpackim.
W Konkursie przewidziano nagrody finansowe 💵.
Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie do ROPS w Rzeszowie, w wersji papierowej lub elektronicznej wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszeniowego odpowiedniego dla danej kategorii Konkursu.
Podpisany Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres: a.rzucidlo@rops.rzeszow.pl lub pocztą tradycyjną na adres ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów.
Dokumenty konkursowe są dostępne stronie www.es.rops.rzeszow.pl w zakładce Konkurs „Lider ES” oraz w Aktualnościach.
Zgłoszenia przyjmowane są do 08.09.2023 r.