PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU „CZAS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – II EDYCJA” DO 9 LISTOPADA 2017 r.!

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU „CZAS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – II EDYCJA” DO 9 LISTOPADA 2017 r.!

7 listopada 2017 Aktualności 0

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż w związku z brakiem założonej liczby Kandydatów/Kandydatek do projektu„Czas przedsiębiorczości – II edycja” przedłużona zostaje rekrutacja do dnia 09.11.2017r.

 

Do projektu szczególnie zapraszamy osoby spełniające kryteria rekrutacji określone
w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa, w tym przede wszystkim należące do osób odchodzących z rolnictwa zarejestrowanych jako bezrobotne i członków ich rodzin znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

 

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zastrzega sobie możliwość wcześniejszego niż 09.11.2017 r. zakończenia przyjmowania Formularzy rekrutacyjnych
w przypadku osiągnięcia zakładanej liczby Kandydatów/Kandydatek do projektu oraz osiągnięcia zakładanych we wniosku wskaźników. Informacja o tym fakcie zostanie opublikowana na stronie internetowej projektu.

 

Dokumenty rekrutacyjne i szczegółowe informacje dostępne są w biurze projektu i na stronie internetowej www.czasprzedsiebiorczosci.pl

 

Celem projektu jest wzrost poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej 72 osób nieposiadających zatrudnienia w wieku powyżej 29 r. ż. oraz utworzenie 65 nowych miejsc pracy na terenie województwa podkarpackiego.

 

Dofinansowanie projektu z UE:2808803,24 zł

Skontaktuj się z biurem projektu:

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg,

Tel. 533 399 356 lub 533 399 360