PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU „CZAS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – II EDYCJA” DO 17 KWIETNIA 2018 r.!

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU „CZAS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – II EDYCJA” DO 17 KWIETNIA 2018 r.!

13 kwietnia 2018 Aktualności 0

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż w związku z brakiem założonej liczby Kandydatów/Kandydatek do projektu „Czas przedsiębiorczości – II edycja” przedłużona zostaje rekrutacja do dnia 17.04.2018 r.

Do projektu szczególnie zapraszamy osoby spełniające kryteria rekrutacji określonew Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa, w tym przede wszystkim należące do osób odchodzących z rolnictwa zarejestrowanych jako bezrobotne i członków ich rodzin znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zastrzega sobie możliwość wcześniejszego niż 17.04.2018 r. zakończenia przyjmowania Formula rzy rekrutacyjnych w przypadku osiągnięcia zakładanych we wniosku wskaźników. Informacja o tym fakcie zostanie opublikowana na stronie internetowej projektu.

Dokumenty rekrutacyjne i szczegółowe informacje dostępne są w biurze projektu i na stronie internetowej www.czasprzedsiebiorczosci.pl

Celem projektu jest wzrost poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej 72 osób nieposiadających zatrudnienia w wieku powyżej 29 r. ż. oraz utworzenie 65 nowych miejsc pracy na terenie województwa podkarpackiego.
Dofinansowanie projektu z UE: 2808803,24 zł

Skontaktuj się z biurem projektu:
Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg,
Tel. 533 399 356 lub 533 399 360