Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej zaprasza na szkolenie „Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze Ekonomii Społecznej”

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej zaprasza na szkolenie „Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze Ekonomii Społecznej”

17 października 2017 Aktualności 0

Uczestnikami/Uczestniczkami szkolenia mogą być:

  • osoby fizyczne;
  • przedstawiciele PES i PS;
  • pracownicy instytucji rynku pracy, Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie;
  • pracownicy jednostek samorządu terytorialnego i jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego;
  • przedstawiciele lokalnych przedsiębiorstw;
  • przedstawiciele organizacji pozarządowych.

 

którzy spełniają warunki:

  • mieszkają / mają siedzibę na obszarze realizacji Projektu (zgodnie z KC), t.j. powiatów: bieszczadzkiego, brzozowskiego, jasielskiego, krośnieńskiego, sanockiego, leskiego, m. Krosno
  • chcą nabyć wiedzę z zakresu oferowanych szkoleń.

 

Terminy  szkoleń:

V edycja – 4 i 5 listopada 2017 r.    VI edycja –  20 i 21 listopada 2017 r. VII edycja – 29 i 30 listopada 2017 r.

Uczestnikom szkolenia zapewniamy bezpłatne materiały szkoleniowe i catering.

Czas trwania – 2 dni (po 7 h): 9.00 – 15.15

Miejsce szkolenia – dostosowane do miejsca zamieszkania/posiadania siedziby zebranej grupy

Liczebność grupy – średnio 10 osób

W przypadku zgłoszenia udziału osób z niepełnosprawnością prosimy o poinformowanie organizatora o specjalnych potrzebach dotyczących  uczestnictwa w szkoleniu.

Formularze zgłoszeniowe i regulamin naboru do projektu dostępne są w biurach projektu oraz na stronie internetowej www.pakd.pl/owes/podkarpacki-osrodek-wsparcia-ekonomii-sp

Zainteresowanych prosimy o kontakt:

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 00 22

do kontaktów – Iwona Płaza