„Podkarpacka kuźnia zawodu”

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

„Podkarpacka kuźnia zawodu”

7 grudnia 2017 Aktualności 0

Dobra nowina z Wojewódzkiego Urzędu Pracy Projekt pn. „Podkarpacka kuźnia zawodu” złożonego w ramach RPO WP 2014 – 2020, Działanie 9.5 „Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych” przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną – został skierowany do negocjacji. Projekt zakłada przede wszystkim:
– Doradztwo zawodowe wraz z IPD
– Kursy zawodowe
– Prawo jazdy kat. C+E oraz D+E wraz z kwalifikacją wstępną do przewozu osób/mienia
– Egzaminy
Wartość projektu to 761 312,50 zł.
Dzięki jego realizacji będziemy mogli wesprzeć przede wszystkim zakłady pracy funkcjonujące na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – obszar Machowa, ale także inne. To świetne połączenie działań miękkich wraz z twardymi, jakie mają być realizowane dzięki Polskiemu Funduszowi Rozwoju (rozwój infrastruktury). Serdeczne podziękowania dla Pana Mariana Cąpały – wicedyrektora ARP o. Tarnobrzeg za pomoc w dotarciu do firm. Gratulacje dla całego zespołu przygotowującego wniosek: p. Eweiny Mysłek, p. Sylwii Kicińskiej, p. Sebastianowi Pawlosowi, p. Grzegorzowi Marek, p. Piotrowi Bargiełowi Dzięki temu zespołowi TARR S. A. z całą mocą intensyfikuje działania dla rozwoju regionu ziemi tarnobrzeskiej