Owocna współpraca TARR S.A. z Gminą Zagórz

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

Owocna współpraca TARR S.A. z Gminą Zagórz

17 stycznia 2018 Aktualności 0

Współpracujemy z Gminą Zagórz. TARR S. A. we wrześniu 2017 sporządził projekt pn. „Szczęśliwe przedszkolaki w Gminie Zagórz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej. Na mocy umowy zawartej pomiędzy Zarządem TARR S.A. a Burmistrzem Zagórza, p. Ernestem Nowakiem koordynujemy pracę nad projektem przez okres jego trwania.

http://www.zagorz.pl/