OGŁOSZENIE O NABORZE

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

OGŁOSZENIE O NABORZE

26 stycznia 2021 Aktualności 0

Drodzy Przedsiębiorcy, ogłaszamy nabór nr 02/RUNDA/2021 do projektu „Akademia Kompetencji Menadżera – makroregion 3: woj. małopolskie, świętokrzyskie i podkarpackie”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.21: Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach. Nabór nr 02/RUNDA/2021 trwa od 28 stycznia od godz. 8:00 do 10 lutego 2021 roku do godz. 15:00.
Niniejszy nabór skierowany jest do Przedsiębiorców należących do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, posiadających siedzibę główną na terenie Makroregionu 3 – województwo małopolskie, świętokrzyskie i podkarpackie, którzy spełniają warunki dostępu określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Szczegółowe informacje na stronie https://www.marr.com.pl/Akademia_2.html oraz pod numerami telefonów:

tel. 797 600 324

tel. 721 201 211

tel. 797 600 308