O Agencji

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

Nazwa i adres
Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu
ul. M. Dąbrowskiej 15
39-400 Tarnobrzeg
Województwo Podkarpackie

Tel/fax: 15 822 00 22
e-mail: tarr@tarr.pl

Data założenia
Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu została założona aktem notarialnym dnia 08.01.1993r

Forma prawna
Spółka Akcyjna
Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie
nr 0000072889
kapitał akcyjny: 1 250 000, 00 zł

 

Zarząd

Bogusław Kobyłecki – Prezes Zarządu

Marzena Hynowska -Prokurent

Misją Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. jest:
„Wspieranie rozwoju gospodarczego regionu poprzez inicjowanie, współudział, samodzielną realizację przedsięwzięć nastawionych na długoterminowe efekty ekonomiczne i społeczne oraz prowadzenie działalności gospodarczej w celu zapewnienia środków finansowych na realizację przedsięwzięć i działalności bieżącej Agencji”