Kolejna umowa podpisana!

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

Kolejna umowa podpisana!

31 stycznia 2020 Aktualności 0

W dniu 29.01.2020 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie, podpisano umowę na realizację projektu pn. „Wsparcie przedsiębiorczości na terenie MOF Tarnobrzeg” w ramach RPO WP Działanie: 7.3

Projekt zakłada utworzenie 50 Firm na terenie Gmin: Tarnobrzeg, Baranów Sandomierski, Gorzyce, Nowa Dęba.

Projekt ma na celu wykorzystanie powstałej infrastruktury w ramach projektu „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyce” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna/działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni społecznej.

Główne założenia:

– udzielenie 50 dotacji na samozatrudnienie  w wysokości 23 050 zł

– wypłatę Wsparcia pomostowego finansowego dla 50 firm przez 12 miesięcy w wysokości      2500, 00 złotych/mc

Wartość projektu 3 101 596,00 zł

Okres realizacji projektu: 2021-07-01 do: 2022-12-31

Efektem końcowym projektu – powstanie co najmniej 60 nowych miejsc pracy na terenie WP (50 samozatrudnienie i 10 zatrudnieni pracownicy).