KOLEJNA REKRUTACJA DO PROJEKTU „CZAS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – II EDYCJA” 29 marzec – 12 kwiecień 2018 r.

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

KOLEJNA REKRUTACJA DO PROJEKTU „CZAS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – II EDYCJA” 29 marzec – 12 kwiecień 2018 r.

13 marca 2018 Aktualności 0


Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o rozpoczęciu kolejnej rekrutacji do projektu „Czas przedsiębiorczości – II edycja” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

w ramach projektu oferujemy:
– bezpłatne wsparcie szkoleniowo-doradcze,
– wsparcie finansowe do kwoty 24 000,00 PLN,
– wsparcie pomostowe w wysokości 1800 PLN/m-c,
– wsparcie doradcze dla powstałych firm.

Projekt kierujemy do osób powyżej 29 roku życia zamieszkujących na terenie powiatu: kolbuszowskiego, leżajskiego, niżańskiego lub przeworskiego, które nie prowadziły zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu oraz należą do grupy osób bezrobotnych, biernych zawodowo znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (tj. kobiety, osoby długotrwale bezrobotne,
po 50 roku życia, z niepełnosprawnościami).

Do projektu szczególnie zapraszamy osoby spełniające kryteria rekrutacji określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa, w tym przede wszystkim należące do osób odchodzących z rolnictwa zarejestrowanych jako bezrobotne i członków ich rodzin znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Informujemy, że dokumenty rekrutacyjne do projektu można składać w trakcje trwania rekrutacji od 29 marca do 12 kwietnia 2018 r. w:

  • Biurze Projektu mieszczącym się w siedzibie Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu przy ul. M. Dąbrowskiej 15 pok. 211 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30,
    oraz w Punktach rekrutacyjnych:
  • Leżajsku przy ul. Targowej 9 pok. 6 (Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju)
  • w Kolbuszowej w Hotelu Dworek przy ul. Rzeszowskiej 16 (Recepcja)
    od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.30.

Aktualne dokumenty rekrutacyjne i szczegółowe informacje dostępne są w biurze projektu i na stronie internetowej www.czasprzedsiebiorczosci.pl

Celem projektu jest wzrost poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej 72 osób nieposiadających zatrudnienia w wieku powyżej 29 r. ż. oraz utworzenie 65 nowych miejsc pracy na terenie województwa podkarpackiego.

Dofinansowanie projektu z UE: 2 808 803,24 zł

Skontaktuj się z biurem projektu:
Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg,
Tel. 533 399 356 lub 533 399 360