Informacja ostateczny termin podpisywania umów dla uczestników zakwalifikowanych do projektu w dodatkowym naborze z dnia 25.10.2019

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

Informacja ostateczny termin podpisywania umów dla uczestników zakwalifikowanych do projektu w dodatkowym naborze z dnia 25.10.2019

15 czerwca 2020 Aktualności 0
Uprzejmie informujemy, że osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie w ramach w dodatkowym naborze z dna 25.10.2019 , muszą najpóźniej do dnia 25 czerwiec 2020 roku podpisać umowę wsparcia.