INFORMACJA O ZAMKNIĘCIU REKRUTACJI

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

INFORMACJA O ZAMKNIĘCIU REKRUTACJI

29 marca 2018 Aktualności 0

UWAGA!!!

Informujemy, iż dnia 29 marca 2018 roku do godz. 8:56 wpłynęło 45 formularzy rekrutacyjnych, do Ścieżki B.

Zgodnie z §6 pkt. 1 Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie „Młode kadry podkarpacia” Ścieżka B – „Przyjmowanie zgłoszeń do projektu w ramach Ścieżki B będzie trwało przez okres co najmniej 10 dni roboczych w okresie marzec/kwiecień 2018 r.,

UWAGA!!! – Beneficjent zastrzega sobie prawo skrócenia terminu/zamknięcia rekrutacji w przypadku wpłynięcia 45 formularzy rekrutacyjnych dla Ścieżki B.

W związku z powyższym zamykamy rekrutację do ścieżki B.