Informacja

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

Informacja

5 września 2022 Aktualności 0

Od dnia 1 września 2022 roku sprawowanie funkcji Zarządu Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. objęli: Sebastian Pawlos- Prezes Zarządu pełniący wcześniej funkcję Prokurenta oraz Ewelina Mysłek –Wiceprezes Zarządu.

Pan Sebastian Pawlos pracuje w TARR od 2009 roku. Zajmował dotąd stanowiska związane z obsługą projektów. Ostatnio pełnił funkcję Kierownika projektu. Ukończył studia magisterskie na kierunku „Ekonomia”, a także studia podyplomowe na kierunku „Doradca biznesowy”. Jest ekspertem oceniającym projekty realizowane w ramach RPO WP 2014-2020. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i doradztwa z zakresu przedsiębiorczości.

Pani Ewelina Mysłek pracuje w TARR od 2013 roku. Zajmowała stanowiska związane z obsługą projektów, ostatnio pełniła funkcję Doradcy kluczowego i Kierownika projektu. Ukończyła studia magisterskie na kierunku „Administracja” oraz studia podyplomowe na kierunku „Doradca kluczowy” oraz „Doradca biznesowy”. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i doradztwa z zakresu przedsiębiorczości, ekonomii społecznej, a także finansów. Jest Ekspertem oceniającym biznesplany i wnioski aplikacyjne.

Oboje są autorami i współautorami wielu wniosków o dofinansowanie, dzięki którym w ostatnich latach pozyskano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości i podnoszenie kwalifikacji mieszkańców Podkarpacia.

Prezes Zarządu TARR S.A. – Sebastian Pawlos
Wiceprezes Zarządu TARR S.A. – Ewelina Mysłek