25-lecie Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

25-lecie Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

9 października 2018 Aktualności 0

 

W dniu 5 października 2018 roku na Zamku Tarnowskich w Dzikowie Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. obchodziła Jubileusz 25-lecia swojej działalności.

Uroczyste wydarzenie rozpoczął Prezes Bogusław Kobyłecki od przywitania znamienitych Gości, a byli nimi przedstawiciele gminy, samorządu województwa, instytucji otoczenia biznesu, uczelni oraz  firm. Wśród gości nie zabrakło również byłych i obecnych członków Rady Nadzorczej, Zarządu oraz pracowników TARR.

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. została założona w 1993 roku by wspierać rozwój gospodarczy regionu, poprzez inicjowanie i realizację projektów nastawionych na długoterminowe efekty ekonomiczne i społeczne. Historię Spółki przedstawił wieloletni Dyrektor TARR Witold Pycior,  natomiast Prezes Bogusław Kobyłecki zaprezentował obecną działalność oraz o plany na dalsze funkcjonowanie Agencji.

Słowami Henriego Forda „Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces” Prezes Bogusław Kobyłecki rozpoczął podziękowania dla: Założycieli oraz Akcjonariuszy Spółki, Dyrektorów Urzędów Pracy, Instytucji otoczenia biznesu, jak również Przedstawicieli szkolnictwa wyższego, firm oraz wszystkich byłych Prezesów i Przewodniczących Rad Nadzorczych. Pamięci Prezesa nie umknęli byli i obecni Pracownicy, którym podziękował za dobrą pracę, wysiłek, kreatywność, za współpracę w trudnych sytuacjach Spółki, która umożliwiała dalsze istnienie Agencji.

„Głównym źródłem sukcesu Firmy jest pracowitość i zaangażowanie ludzi, zarówno tych, którzy pracują teraz, jak i kiedyś tworzących historię TARR” powiedział Prezes Bogusław Kobyłecki.

Znamienici goście odczytali okolicznościowe listy gratulacyjne i złożyli na ręce Prezesa TARR S.A. serdeczne życzenia z okazji doniosłego jubileuszu.

Obchody  uwieńczył występ artystyczny w wykonaniu Agnieszki Greinert – śpiew i Aleksandry Nawe – fortepian. W repertuarze znalazły się utwory z kolekcji piosenki francuskiej oraz Kabaretu Starszych Panów.

 

25-lecie Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.