Centralny Okręg Szkoleniowy-subregion Tarnobrzeski

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

Centralny Okręg Szkoleniowy-subregion Tarnobrzeski

2 listopada 2023 Aktualności 0
📢 W związku za zbliżającym się terminem zakończenia Projektu Centralny Okręg Szkoleniowy-subregion Tarnobrzeski, informujemy iż wszystkie rozpoczęte w ramach Projektu szkolenia muszą zostać zakończone wraz ze skierowaniem Uczestnika na egzamin (opłaceniem egzaminu)  do dnia 15.12.2023r., natomiast ostateczny termin przystąpienia do egzaminu wraz z przekazaniem dokumentów rozliczeniowych to 29.12.2023r. W przypadku nie dotrzymania w/w terminów koszty za prawidłowo zrealizowane szkolenie ponosi Uczestnik Projektu.