4 stycznia w Inkubatorze #Aeropolis zostało podpisane porozumienie, którego celem jest stworzenie wyjątkowego inkubatora wspierającego ukraińskich przedsiębiorców

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

4 stycznia w Inkubatorze #Aeropolis zostało podpisane porozumienie, którego celem jest stworzenie wyjątkowego inkubatora wspierającego ukraińskich przedsiębiorców

11 stycznia 2023 Aktualności 0
 
Dokument podpisało kilkanaście podmiotów z Podkarpacia – samorządów, uczelni, instytucji okołobiznesowych. W tym: Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Przemysłu, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, Politechnika Rzeszowska i Uniwersytet Rzeszowski.
Pomysłodawcą powołania do życia otwartego inkubatora jest marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl. Instytucja ta pomagać będzie ukraińskim firmom, które nie mogą kontynuować działalności u siebie, a chcą to robić w Polsce. Wsparcie ma dotyczyć między innymi zagadnień prawnych, podatkowych oraz doradztwa w kwestii pozyskiwania funduszy.
W spotkaniu wzięła udział Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Przedstawicielami TARR S.A. byli Prezes Zarządu Sebastian Pawlos i Prokurent Marzena Hynowska.
Porozumienie podpisali przedstawiciele:
👉 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego
👉 Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
👉 Uniwersytet Rzeszowski
👉 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
👉 HugeTECH
👉 Krośnieński Inkubator Technologicznego KRINTECH
👉 Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu
👉 Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu
👉 Inventur
👉 Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza
👉 Rzeszów – stolica innowacji
👉 Miasto Przemyśl
👉 Urząd Miasta w Jaśle
👉 Miasto Lubaczów