1 marca podpisana została umowa, na mocy której wciąż będziemy brać udział w zarządzaniu Tarnobrzeskim Parkiem Przemysłowo – Technologicznym

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

1 marca podpisana została umowa, na mocy której wciąż będziemy brać udział w zarządzaniu Tarnobrzeskim Parkiem Przemysłowo – Technologicznym

1 marca 2022 Aktualności 0
1 marca podpisana została umowa, na mocy której wciąż będziemy brać udział w zarządzaniu Tarnobrzeskim Parkiem Przemysłowo – Technologicznym ✅.
Funkcję operatora parku przez kolejne 12 miesięcy pełnić będzie konsorcjom firm, w skład którego wchodzi Tarnobrzeska Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. i Stowarzyszeniem Wschodni Sojusz Motoryzacyjny.
Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny to 5300 m2 powierzchni hal produkcyjnych oraz około 2000 m2 powierzchni biurowych. Powierzchnie produkcyjne TPPT znajdują się w dwóch budynkach: Hali Produkcyjnej i Inkubatorze Technologicznym.
Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego od początku była zaangażowana w tworzenie TPPT. W 2007 roku zawarliśmy umowę z Gminą Tarnobrzeg dotyczącą nadzoru i przygotowania realizacji projektu Parku. W 2013 roku nastąpiło uroczyste otwarcie obiektu, a rolę jego zarządcy powierzono nam. W 2017 roku rolę Operatora TPPT przejęło Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Tarnobrzega.
Od 5 marca 2020 roku do dziś ponownie zarządzaliśmy Parkiem, wspólnie ze Wschodnim Sojuszem Motoryzacyjnym, tworząc konsorcjum firm, którego jesteśmy liderem.
Rolą agencji jest m.in. administrowanie Parkiem, nadzór nad eksploatacją i utrzymaniem właściwego stanu technicznego budynków oraz udostępnianie powierzchni pod wynajem.
➡️ Park zlokalizowany jest przy Alei Warszawskiej w Tarnobrzegu (droga nr 723 Tarnobrzeg – Sandomierz). Obszar, na którym znajduje się Park liczy 28 hektarów. Głównym celem działalności TPPT jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz pobudzenie lokalnej przedsiębiorczości poprzez zapewnienie warunków do prowadzenia nowoczesnej działalności gospodarczej.