Projekt „Podkarpacka kuźnia zawodu” już wystartował!

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

Projekt „Podkarpacka kuźnia zawodu” już wystartował!

8 marca 2018 Projekty realizowane 0

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. oraz HEBEN Polska Sp. z o. o. z dniem 1 marca 2018 roku przystąpiła do realizacji projektu partnerskiego „Podkarpacka kuźnia zawodu” w ramach działania 9.5 „Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020, na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej.

Okres realizacji projektu: 01 marca 2018 r. – 30 czerwca 2019 r.

Obszar realizacji projektu – powiaty kolbuszowski, mielecki, niżański, stalowowolski,
Tarnobrzeski, miasto Tarnobrzeg.

Grupa docelowa:
Wsparciem w projekcie objęte zostaną osoby pracujące jak również bezrobotne powyżej 18 roku życia z terenu wybranych powiatów Województwa Podkarpackiego.

CEL PROJEKTU – GŁÓWNE ZAŁOŻENIA

Wsparciem w projekcie zostanie objętych 40 kobiet i 110 mężczyzn w wieku 18+ (pozostających bez pracy, jak i pracujących), zamieszkałych lub pracujących w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie powiatów: kolbuszowskiego, mieleckiego, niżańskiego, stalowowolskiego, tarnobrzeskiego, miasta Tarnobrzega, którzy z własnej inicjatywy z przyczyn osobistych, społecznych czy zawodowych pragną podnieść własne kwalifikacje zawodowe do 30 czerwca 2019 roku.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

  • Zamieszkiwanie (w rozumieniu KC) na terenie województwa podkarpackiego,
  • Status osoby pracującej lub osoby bezrobotnej,
  • Osoby o niskich kwalifikacjach, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 682 562,50 zł

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 614 302,50 zł

 

REKRUTACJA do udziału w projekcie „Podkarpacka kuźnia zawodu” będzie prowadzona w trakcie trzech naborów do projektu:

Etap I: marzec 2018 r.
Etap II: maj 2018 r.
Etap III: lipiec 2018 r.

 

Szczegółowych informacji na temat projektu udzielają pracownicy Biura projektu:
Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 822 00 22
Biuro projektu pok. 208

Krzysztof Zbyrad – Kierownik projektu
tel. 533 399 366
k.zbyrad@tarr.pl

Grzegorz Marek – Asystent projektu
g.marek@tarr.pl

 

Zapraszamy na naszą stronę internetową www.podkarpackakuznia.eu

 

www.mapadotacji.gov.pl