Dane o programie Czyste Powietrze

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

AKTUALNE DANE O PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE” DLA MIASTA TARNOBRZEGA – stan na 30.12.2022 r.

Liczba złożonych wniosków: 259

Liczba zawartych umów: 224

Wypłacone  środki: 1 910 064,78 zł

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 150

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym. Szczegółowe terminy, sposób składania wniosków i ich rozpatrywania określone są w regulaminach naboru lub ogłoszeniu o naborze, które są zamieszczone na stronie internetowej WFOŚiGW w Rzeszowie https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/strona-glowna-programu.

Szczegółowe informacje dotyczące programu Czyste Powietrze znajdują się na stronie www.czystepowietrze.gov.pl.