Kategoria: Aktualności

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

Fundusz Pożyczkowy TARR S.A.

Częstą blokadą dla przedsiębiorców, którzy chcą pozyskać kredyty czy pożyczki na rozwój firmy są duże obciążenia administracyjne i finansowe związane z ich uzyskaniem, o czym informuje dzisiejszy serwis bankier.pl – http://www.bankier.pl/…/Pozyczka-dla-firm-tylko-w-nieliczny… Zobaczcie, jak to wygląda u nas 😀 minimum formalności, jasne zasady finansowania, żadnych opłat administracyjnych. Fundusz Pożyczkowy TARR S. A. to prosta w uzyskaniu…
Read more


10 sierpnia 2017 0

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr tarr/2017/powes/3

ogłoszenie o wyborze oferty TARR_2017_POWES_3.pdf 339 Kb


4 sierpnia 2017 0

Zapytanie ofertowe nr tarr/2017/powes/3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR TARR/2017/POWES/3 dotyczące wyłonienia trenera prowadzącego szkolenie stacjonarne pt. „Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze Ekonomii Społecznej” dla Uczestników projektu „Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja Społeczna, Działania 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na podstawie…
Read more


18 lipca 2017 0

Fundusz Pożyczkowy TARR S.A.

Dobra wiadomość dla przedsiębiorców, ale także dla TARR S. A 🙂 W wyniku kilkumiesięcznych negocjacji prowadzonych z Departamentem Rozwoju Regionalnego Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego, w dniu dzisiejszym Zarząd TARR S. A. podpisał Aneks, na mocy którego do dnia 01.01.2020 r możemy udzielać mikropożyczek w ramach „Funduszu Pożyczkowego” dla osób planujących założenie działalności gospodarczej oraz dla istniejących…
Read more


17 lipca 2017 0

Zapytanie ofertowe nr tarr/2017/powes/2

Zapytanie ofertowe nr   TARR/2017/POWES/2 dotyczące wyłonienia trenera prowadzącego szkolenie stacjonarne pt. „Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze Ekonomii Społecznej” dla Uczestników projektu „Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej VIII  Integracja Społeczna, Działania 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  na podstawie…
Read more


11 lipca 2017 0

Ogłoszenie otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach poddziałania 8.4.2 RPO WŚ

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 8, Poddziałanie 8.4.2 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych poprzez realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z…
Read more


14 czerwca 2017 0

Ogłoszenie otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach poddziałania 8.5.3 RPO WŚ

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 8, Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie…
Read more


14 czerwca 2017 0

Czas dla Superwomen

Wspomagamy naszych Przyjaciół z Mielca 🙂 Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie kobiety, które mają co najmniej trójkę dzieci, odchodzące z rolnictwa tzn. prowadzące indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych i zarejestrowane w PUP. Więcej informacji można zasięgnąć w MARR S. A. w Mielcu oraz w Naszej Agencji.


7 czerwca 2017 0

NA RZECZ ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ

Podkarpacki Ośrodek Wsparcia Ekonomi Społecznej rusza pełną parą. Więcej w materiałach http://tvl.tarnobrzeg.pl/…/2017-05-24-rzecz-rozwoju-ekonom…/ oraz https://itvwisla.tv/itv-info-26-maja-2017/. Serdecznie dziękuję lokalnym mediom, które naświetlają problem wykluczenia społecznego i wskazują sposoby na to, aby wyjść z tej trudnej sytuacji życiowej. Dziękuję również moim pracownikom za nieoceniony wkład w budowę i realizację projektu (i za to, że służą swoją wiedzą i…
Read more


24 maja 2017 0

Fundusz Pożyczkowy w Gorzycach

Thanks to: Wójt Gminy Gorzyce Leszek Surdy oraz Monika Zając 🙂 8 maja gościliśmy w Gorzycach, gdzie zaprezentowaliśmy Fundusz Pożyczkowy jako jeden z instrumentów finansowych mogących wspierać rolników prowadzących działalność gospodarczą. Troszkę więcej w materiale https://itvwisla.tv/itv-info-12-maja-2017/


16 maja 2017 0

Kubek Biznesu

Kolejna edycja „Kubka Biznesu” za nami. Podczas spotkania, zaprezentowaliśmy przedsiębiorcom możliwości ubiegania się o zewnętrzne dofinansowanie na rozwój swojej działalności. Prezes Zarządu – Krzysztof Zbyrad – jako prelegent, zapoczątkował formę współpracy firm lokalnych w oparciu o platformę internetową w nawiązaniu do standardów B2B, która spotkała się z dużym zainteresowaniem. Współpracujemy


28 kwietnia 2017 0

Jubileuszowe X Targi pracy i Edukacji

Jubileuszowe X Targi pracy i Edukacji. Na targach, jako organizator, pojawiła się część załogi TARR S. A. oraz firmy, które dzięki dotacji z Naszej spółki założyły własną działalność gospodarczą i mają się dobrze na rynku


28 kwietnia 2017 0

Jubileusz 25-lecia istnienia Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S. A

6 kwietnia w Inkubatorze Nowych Technologii IN-TECH 2 w Mielcu obchodziliśmy jubileusz 25-lecia istnienia Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S. A. Życzymy dalszych sukcesów zawodowych i nieustannego rozwoju!


14 kwietnia 2017 0

Ogłoszenie otwartego naboru partnera spoza sektowa finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr: rppk.09.04.00-ip.01-18-012/17

Załączniki: Plik Rozmiar zapytanie 9.4.docx.doc 145 Kb Załącznik nr 3 do ogłoszenia o otwartym naborze partnerów.doc 82 Kb Załącznik nr 2 do ogłoszenia o otwartym naborze partnerów.doc 93 Kb zał.1.doc 117 Kb Ogłoszenie naboru partnera.pdf 3235 Kb  


14 kwietnia 2017 0