Kategoria: Aktualności

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

REKRUTACJA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „MŁODE KADRY PODKARPACIA”

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż od 29 marca do 13 kwietnia br. trwać będzie REKRUTACJA do udziału w projekcie „Młode kadry podkarpacia” zarówno do Ścieżki A jaki do Ścieżki B. Dokumenty Rekrutacyjne można złożyć: osobiście w Biurze Projektu w Tarnobrzegu ul. Marii Dąbrowskiej 15 pok. 210 od poniedziałku do piątku w godzinach od…
Read more


12 marca 2018 0

Wsparcie administracji w zakresie JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców

Trwa kampania informacyjno-edukacyjna ułatwiająca mikroprzedsiębiorcom złożenie JPK_VAT Ministerstwo Finansów udostępniło darmową aplikację do tworzenia i wysyłki pliku – e-mikrofirma Mikroprzedsiębiorcy pierwszy Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT) za styczeń 2018 r. muszą złożyć do 26 lutego br.   PK VAT w pigułce Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT) to zestaw informacji o zakupach…
Read more


13 lutego 2018 0

Owocna współpraca TARR S.A. z Gminą Zagórz

Współpracujemy z Gminą Zagórz. TARR S. A. we wrześniu 2017 sporządził projekt pn. „Szczęśliwe przedszkolaki w Gminie Zagórz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej. Na mocy umowy zawartej pomiędzy Zarządem TARR S.A. a Burmistrzem Zagórza, p. Ernestem…
Read more


17 stycznia 2018 0

„Podkarpacka kuźnia zawodu” na liście projektów do dofinansowania

Projekt pn. „Podkarpacka kuźnia zawodu” złożonego w ramach RPO WP 2014 – 2020, Działanie 9.5 “Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych” znalazł się na liście wybranych do dofinansowania. Działania związane z uruchomieniem projektu zostaną podjęte już niebawem. http://www.rpo.podkarpackie.pl/images/dok/2018/WUP/wyniki/9.5_17_do_dofinansowania_10.01.2018.pdf


17 stycznia 2018 0

„Podkarpacka kuźnia zawodu”

Dobra nowina z Wojewódzkiego Urzędu Pracy 🙂 Projekt pn. „Podkarpacka kuźnia zawodu” złożonego w ramach RPO WP 2014 – 2020, Działanie 9.5 „Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych” przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną – został skierowany do negocjacji. Projekt zakłada przede wszystkim: – Doradztwo zawodowe wraz z IPD – Kursy zawodowe – Prawo…
Read more


7 grudnia 2017 0

„Młode kadry podkarpacia”

TARR S. A. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Młode kadry podkarpacia” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza – Edukacja – Rozwój 2014 – 2020. http://power.wuprzeszow.praca.gov.pl/…/5895421-informacja-o…. Projekt opiewa na kwotę prawie 1,5 mln zł. W ramach projektu osoby długotrwale bezrobotne, które nie przekroczyły 29 roku życia będą mogły wziąć udział w szkoleniach, stażach, jak również otrzymać…
Read more


1 grudnia 2017 0

Zapytanie ofertowe – indywidualne doradztwo przy pisaniu biznes planów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 21.11.2017


21 listopada 2017 0

PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU „CZAS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – II EDYCJA” DO 9 LISTOPADA 2017 r.!

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż w związku z brakiem założonej liczby Kandydatów/Kandydatek do projektu„Czas przedsiębiorczości – II edycja” przedłużona zostaje rekrutacja do dnia 09.11.2017r.   Do projektu szczególnie zapraszamy osoby spełniające kryteria rekrutacji określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa, w tym przede wszystkim należące do osób odchodzących z rolnictwa zarejestrowanych jako bezrobotne i członków ich…
Read more


7 listopada 2017 0

Informacja o wydłużeniu terminu na składanie ofert w ramach Zapytania ofertowego – indywidualne doradztwo przy pisaniu biznes planów

Z powodu trudności odczytania załączonego pliku do zapytania ofertowego  tj. „Zapytanie ofertowe – doradztwo indywidualne w zakresie przygotowania biznes planów.docx” w ogłoszeniu zamieszczonym na bazie konkurencyjności termin na składanie ofert został wydłużony do dnia 13.11.2017   Zapytanie ofertowe – indywidualne doradztwo przy pisaniu biznes planów 25.10.2017.docx


27 października 2017 0

Zapytanie ofertowe – usługa szkoleniowa

Zapytanie ofertowe – usługa szkoleniowa 25.10.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


25 października 2017 0

Zapytanie ofertowe – indywidualne doradztwo przy pisaniu biznes planów

Zapytanie ofertowe – indywidualne doradztwo przy pisaniu biznes planów 25.10.2017


25 października 2017 0

Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej zaprasza na szkolenie „Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze Ekonomii Społecznej”

Uczestnikami/Uczestniczkami szkolenia mogą być: osoby fizyczne; przedstawiciele PES i PS; pracownicy instytucji rynku pracy, Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie; pracownicy jednostek samorządu terytorialnego i jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego; przedstawiciele lokalnych przedsiębiorstw; przedstawiciele organizacji pozarządowych.   którzy spełniają warunki: mieszkają / mają siedzibę na obszarze realizacji Projektu (zgodnie z KC), t.j. powiatów:…
Read more


17 października 2017 0

Zapytanie ofertowe – doradztwo zawodowe przy rekrutacji

Zapytanie ofertowe – doradztwo zawodowe przy rekrutacji.docx Ogłoszenie o wyborze ofert.pdf


13 października 2017 0

REKRUTACJA DO PROJEKTU „CZAS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – II EDYCJA” 23 października – 6 listopada 2017 r.

  Tarnobrzeska  Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  informuje o rozpoczęciu rekrutacji do projektu „Czas przedsiębiorczości – II edycja” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.  w ramach projektu oferujemy: – bezpłatne wsparcie szkoleniowo-doradcze, – wsparcie…
Read more


9 października 2017 0

„CZAS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – II EDYCJA” w ramach Działania 7.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczyna realizację projektu „CZAS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – II EDYCJA” w ramach Działania 7.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu: październik 2017 r. – listopad 2019 r. Obszar realizacji projektu: powiaty kolbuszowski, leżajski, niżański, przeworski Grupa docelowa: osoby bezrobotne lub bierne zawodowo w wieku powyżej 29 roku…
Read more


28 września 2017 0