Autor: admin

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

Kubek Biznesu

Kolejna edycja „Kubka Biznesu” za nami. Podczas spotkania, zaprezentowaliśmy przedsiębiorcom możliwości ubiegania się o zewnętrzne dofinansowanie na rozwój swojej działalności. Prezes Zarządu – Krzysztof Zbyrad – jako prelegent, zapoczątkował formę współpracy firm lokalnych w oparciu o platformę internetową w nawiązaniu do standardów B2B, która spotkała się z dużym zainteresowaniem. Współpracujemy


28 kwietnia 2017 0

Jubileuszowe X Targi pracy i Edukacji

Jubileuszowe X Targi pracy i Edukacji. Na targach, jako organizator, pojawiła się część załogi TARR S. A. oraz firmy, które dzięki dotacji z Naszej spółki założyły własną działalność gospodarczą i mają się dobrze na rynku


28 kwietnia 2017 0

Jubileusz 25-lecia istnienia Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S. A

6 kwietnia w Inkubatorze Nowych Technologii IN-TECH 2 w Mielcu obchodziliśmy jubileusz 25-lecia istnienia Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S. A. Życzymy dalszych sukcesów zawodowych i nieustannego rozwoju!


14 kwietnia 2017 0

Ogłoszenie otwartego naboru partnera spoza sektowa finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr: rppk.09.04.00-ip.01-18-012/17

Załączniki: Plik Rozmiar zapytanie 9.4.docx.doc 145 Kb Załącznik nr 3 do ogłoszenia o otwartym naborze partnerów.doc 82 Kb Załącznik nr 2 do ogłoszenia o otwartym naborze partnerów.doc 93 Kb zał.1.doc 117 Kb Ogłoszenie naboru partnera.pdf 3235 Kb  


14 kwietnia 2017 0

Zaproszenie na konferencję

Firma DBPL wraz z Brytyjsko Polską Izbą Handlową oraz Tarnobrzeskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym serdecznie zaprasza zainteresowanych na Konferencję, która odbędzie się 10 maja 2017r o godzinie 8:30 w Tarnobrzeskim Parku Przemysłowo-Technologiczym. Polecamy


12 kwietnia 2017 0

Walne Zgromadzenie Członków Wschodniego Sojuszu Motoryzacyjnego

W dniu 7 kwietnia 2017 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Wschodniego Sojuszu Motoryzacyjnego. Grono członków WSM poszerzyło się o 5 uznanych przedsiębiorstw motoryzacyjnych. BorgWarner, Teknia Automotive, FA KROSNO, PZL Sedziszów oraz SONIMA. Więcej informacji na stronie: http://eaa-wsm.pl/


12 kwietnia 2017 0

POWES

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w 2017 roku rozpoczęła realizację projektu Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej w projekcie partnerskim koordynowanym  przez Podkarpacką Agencję konsultingowo-Doradczą z Jasła. Obszar projektu obejmuje subregion południowy obejmujący 7 powiatów.  Duży nacisk w swej działalności TARR S.A. kieruje na podmioty ekonomii społecznej wspierając je w decyzjach i wyszukując optymalnych rozwiązań dających gwarancję…
Read more


23 marca 2017 0

10.04.01 Sukces z własną firmą

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 1 marca 2016 roku rozpocznie na terenie województwa świętokrzyskiego realizację projektu „Sukces z własną firmą” w ramach Poddziałania 10.04.01 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. Zapraszamy osoby, które ukończyły 30 rok życia z terenu powiatu kieleckiego, opatowskiego, ostrowieckiego lub sandomierskiego do skorzystania ze wsparcia w postaci: BEZPŁATNEGO DORADZTWA I SZKOLEŃ…
Read more


12 lutego 2017 0

KONGRES 590 szansą na duże zmiany dla przedsiębiorców

W dniach 17 i 18 listopada 2016 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Jasionce odbyła się pierwsza edycja ogólnopolskiego forum gospodarczego pod nazwą KONGRES 590. Wydarzenie wzięło swoją nazwę od prefiksu kodu kreskowego, którym oznaczane są towary wytwarzane bądź dystrybuowane przez polskie firmy. Swoją obecnością kongres zaszczycili: Prezydent RP Andrzej Duda, Prezes Rady Ministrów Beata Szydło,…
Read more


29 grudnia 2016 0

Fundusz Pożyczkowy

Fundusz Pożyczkowy dla mikro przedsiębiorców inwestujących na terenie województwa podkarpackiego POŻYCZKI od 10 do 100 tysięcy złotych na start i rozwój FIRM Brak kosztów związanych z udzieleniem pożyczki Oprocentowanie: stawka IBOR (na dzień 01.01.2018 r. – 1,85% w skali roku) + od 2% do 3% marży Możliwość karencji w spłacie kapitału maksymalnie do 6 miesięcy…
Read more


29 lipca 2016 0

Projekt pt. „Przedsiębiorczość jest kobieca”

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczyna realizację projektu „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JEST KOBIECA” w ramach Działania 7.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu: sierpień 2016 r. – styczeń 2018 r. Obszar realizacji projektu: województwo podkarpackie Grupa docelowa:Kobietypozostające bez zatrudnienia w wieku powyżej 29 roku życia zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego   CEL…
Read more


28 lipca 2016 0

Regionalny Ośrodek EFS w Tarnobrzegu

Szkolenia z zakresu pisania i realizacji projektów, indywidualne konsultacje z doradcą, szeroko zakrojona informacja na temat możliwości jakie daje EFS oraz pomoc w znalezieniu partnerów do wspólnej realizacji projektu, lub do wspólnych inicjatyw na rzecz regionu i wszystko to bezpłatnie – taką pomoc świadczy Regionalny Ośrodek EFS w Tarnobrzegu. Regionalny Ośrodek EFS w Tarnobrzegu oferują…
Read more


28 lipca 2016 0

8.1.2 „Program outplacementowy dla pracowników Kopalni Siarki Machów S.A.”

Realizacja projektu pt.: „Program outplacementowy dla pracowników Kopalni Siarki Machów S.A.” rozpoczęła się w dniu 01.08.2012r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Projekt zakładał udzielenie wsparcia 92…
Read more


28 lipca 2016 0

6.2 „Czas przedsiębiorczości”

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła realizację projektu w ramach Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Priorytetu VI PO KL Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt: „Czas przedsiębiorczości” Projekt realizowany będzie w okresie 01.11.2012 do 31.08.2014 Uczestnikiem projektu/Beneficjentem ostatecznym może być osoba fizyczna spełniająca następujące kryteria: jest osobą bezrobotną zarejestrowaną w…
Read more


28 lipca 2016 0