Autor: admin

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

Zapytanie ofertowe – indywidualne doradztwo przy pisaniu biznes planów

Zapytanie ofertowe – indywidualne doradztwo przy pisaniu biznes planów 25.10.2017


25 października 2017 0

Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej zaprasza na szkolenie „Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze Ekonomii Społecznej”

Uczestnikami/Uczestniczkami szkolenia mogą być: osoby fizyczne; przedstawiciele PES i PS; pracownicy instytucji rynku pracy, Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie; pracownicy jednostek samorządu terytorialnego i jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego; przedstawiciele lokalnych przedsiębiorstw; przedstawiciele organizacji pozarządowych.   którzy spełniają warunki: mieszkają / mają siedzibę na obszarze realizacji Projektu (zgodnie z KC), t.j. powiatów:…
Read more


17 października 2017 0

Zapytanie ofertowe – doradztwo zawodowe przy rekrutacji

Zapytanie ofertowe – doradztwo zawodowe przy rekrutacji.docx Ogłoszenie o wyborze ofert.pdf


13 października 2017 0

REKRUTACJA DO PROJEKTU „CZAS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – II EDYCJA” 23 października – 6 listopada 2017 r.

  Tarnobrzeska  Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  informuje o rozpoczęciu rekrutacji do projektu „Czas przedsiębiorczości – II edycja” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.  w ramach projektu oferujemy: – bezpłatne wsparcie szkoleniowo-doradcze, – wsparcie…
Read more


9 października 2017 0

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

  Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wspólnie z Podkarpacką Agencję Konsultingowo Doradczą Spółka z o.o. oraz Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego od 1 grudnia 2016 r. realizuje projekt „Podkarpacki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora…
Read more


4 października 2017 0

„CZAS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – II EDYCJA” w ramach Działania 7.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczyna realizację projektu „CZAS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – II EDYCJA” w ramach Działania 7.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu: październik 2017 r. – listopad 2019 r. Obszar realizacji projektu: powiaty kolbuszowski, leżajski, niżański, przeworski Grupa docelowa: osoby bezrobotne lub bierne zawodowo w wieku powyżej 29 roku…
Read more


28 września 2017 0

Czas przedsiębiorczości

Sukces TARR S. A.!! ! Otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach konkursu 7.3 RPO WP – Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości. Wartość projektu to kwota opiewająca na sumę 3 304 474,40 zł. Pieniądze te dedykowane będą dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą z powiatów KOLBUSZOWSKIEGO, LEŻAJSKIEGO, NIŻAŃSKIEGO, PRZEWORSKIEGO. Moi drodzy spokojnie, na Tarnobrzeg TARR S. A. też ma…
Read more


28 września 2017 0

Partnerska Inicjatywa Miast

Genialna wiadomość z Ministerstwa Rozwoju! Na mocy porozumienia Prezesa TARR S. A. Krzysztofa Zbyrada oraz Prezydenta Miasta Tarnobrzega Grzegorza Kiełba, TARR S. A. przygotował wniosek dla programu „Partnerskiej Inicjatywy Miast” – w celu dotowania małych i średnich miast. Złożono Ponad 150 wniosków w ramach trzech sieci. W konkursie mogło startować ponad 130 miast. Nasz ukochany…
Read more


28 września 2017 0

Rozeznanie rynku na dostarczenie cateringu podczas szkolenia pt. „Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze es”

Oferta-cenowa-serwis kawowy seminarium Rozeznanie-rynku-serwis kawowy seminarium


5 września 2017 0

Ogłoszenie otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach działania 9.5 RPO

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych  Na pod­stawie art. 33  ust. 2 ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki…
Read more


1 września 2017 0

Certyfikat

W dniu dzisiejszym TARNOBRZESKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S. A. otrzymała CERTYFIKAT, dzięki któremu nadal jesteśmy uprawnieni do świadczenia usług w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego.


31 sierpnia 2017 0

Goście z Chin

Wczoraj i dziś gościli u nas przedstawiciele Chińskiej Republiki Ludowej z miasta Zibo. Delegacja składała się z biznesmenów oraz przedstawicieli lokalnej władzy. Przy skromnym wkładzie TARR S. A. gościliśmy ich min. w Tarnobrzeskim Parku Przemysłowo – Technologicznym oraz w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej ARP S. A.. Dziękujemy za wsparcie Centrum Obsługi Inwestora – Pani Anicie…
Read more


23 sierpnia 2017 0